Opravy,čistenie a kalibrácia prístrojov- služby

Na základe doporučenia viacerých výrobcov i noriem platných v Európskej Únii sa optické systémy kalibrujú a revidujú minimálne 1 krát za 12 mesiacov.

Zanedbanie pravidelnej údržby zapríčiňuje nedostatočné výsledky pri práci s prístrojom a možnosť poškodenia očí obsluhujúceho personálu. Z tohto dôvodu naša firma u zmluvných partnerov vykonáva 1 krát za 12 mesiacov kompletné čistenie a kalibráciu všetkých optických prístrojov, zabezpečí prístroje spotrebným materiálom a náhradnými žiarovkami na obdobie 12 mesiacov. Po takto vykonanej údržbe je predpoklad, že prístroj bude v bezporuchovom chode počas celého zmluvného obdobia. V prípade náhodnej poruchy firma prednostne vykoná servis do 48 hod. od nahlásenia poruchy alebo zapožičia totožný, alebo podobný prístroj na obdobie servisu. O revízii vystavíme protokol a prístroj označíme kalibračnou nálepkou.

 Ponúkame dodávky a servis: mikroskopov, kolposkopov, oftalmologických prístrojov, refraktometrov, polarimetrov, pozorovacích prístrojov, osvetľovacích prístrojov /optické lampy/, ďalej špeciálna optika a voľná optika, fotografická technika, systém digitálneho snímania a spracovania obrazu, obrazová analýza, dodávka špeciálnych žiaroviek pre optické a osvetľovacie prístroje.

 Pri servise naši technici postupujú podľa noriem STN a ISO. Každý servisný krok sa kontroluje na kontrolných prístrojoch: /kolimátory, optické lavice, uhlomery…../ Z tohto dôvodu je práca hodnotená podľa výkonu.